birikmek

nsz
1. 聚集, 积聚, 堆积: Alnında boncuk boncuk terler birikmisti. 他的额头满是汗珠。Büyük kapının önüne binlerce meraklı birikmişti. 大门外聚集了数千个看热闹的人。Oraya birikmiş sulara basarak çamurları etrafa saçtı. 他踩着了那儿的积水, 溅得脏水到处都是。
2. 积累: Sana verilecek havadislerim birikti. 我有好多消息等着告诉你。
3. 积攒: Ali’nin birikmiş on beş bin dolar var. 阿里攒了1.5万美元。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • birikmek — nsz 1) Toplanıp yığılmak Meydanlarda çamurlar, sular birikirdi. S. F. Abasıyanık 2) Birbirine eklenip çoğalmak Sana verilecek havadislerim birikti. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • teraküm etmek — birikmek, yığılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • irkmek — birikmek, yığılmak, toplanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • birikivermek — nsz Çabucak birikmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dökülmek — nsz 1) Dökme işi yapılmak veya dökme işine konu olmak Tepesinden saçları bir hayli dökülmüştü. S. F. Abasıyanık 2) Kumaş dökümlü olmak 3) Bir işi, bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik olmak 4) e Düşmek Bizim motor ikiye bölünüp suya… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • göllenmek — nsz, hlk. Akarsu, çukurlarda birikmek, gölcük olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • irkilmek — nsz 1) Ürkerek geri çekilir gibi olmak Elimi omzuna koyuyorum. İrkiliyor, sertçe çeviriyor bakışını. E. Bener 2) Şaşırıp duraklamak 3) biy. Vücudun bir yeri dışarıdan gelen bir uyarıcının etkisiyle kanlanıp şişmek, taharrüş etmek 4) hlk. Akan bir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • irkmek — nsz, er, hlk. 1) Birikmek 2) Biriktirmek, toplamak 3) Tiksinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kanlanmak — nsz 1) Kan bulaşmak Sargı kanlandı. 2) Kanı çoğalmak 3) Bir organda kan birikmek Kanlanan gözlerinden sıcak yaşlar akıyor, heyecan ve yorgunluğundan nefesi tıkanıyordu. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kireçlenmek — nsz 1) Kireç dökülmek veya saçılmak 2) Kireç sürülmek Ağaçlar kireçlendi. 3) Kireç bulaşmak Pantolonunuz kireçlenmiş. 4) Organik dokularda, dokunun görevine engel olacak derecede kalsiyum tuzları birikmek 5) bit. b. Bitkilerin hücre zarlarında… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • lığlanmak — nsz Üstünde lığ birikmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.